Kuvareportaasin (r)evoluutio, väitöskirja (2002)

20 tammikuun, 2012  |  Published in publications

Tutkimuksessa tarkastellaan kuvareportaasia tyylin ja rakenteen näkökulmasta. Kehittämäni storyboard-analyysimetodi tarjoaa työkalut kuvareportaasin valokuvien keskinäisten suhteiden arviointiin. Sovellan storyboard-analyysimallia kahteen aineistoon. Perusaineistona on National Geographicin suomenkielinen vuosikerta 2001 ja vertailuaineistona eri aikakauslehdissä 1948-2001 julkaistuja kuvareportaaseja ja verkkoreportaaseja. Tutkimuksessa arvioidaan ennen kaikkea painetun kuvareportaasin kehitystä, evoluutiota. Lisäksi pohditaan sitä, millaisia muutoksia uusi media tuo kuvakerrontaan.

Kirja on ilmestynyt myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 194, Tampereen yliopisto 2002. ISBN 951-44-5406-5 , ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi.

Comments are closed.